Utbildning och coachning

Utbildning och coachning
som passar dina behov

Vi utbildar och coachar inom följande områden.

Underhållsstyrning

 Partnerskap inom drift och underhåll

Operatörsbaserat underhåll

Planering och schemaläggning

Förebyggande underhåll

Driftsäkerhet

Driftsäkerhetsstyrd reservdelshantering

Driftsäkerhetsstyrd reservdelshantering

Optimering av underhållsavbrott